Aikaisemmin Googlen hakutulossivulla näkyi 11 mainosta, kolme orgaanisten hakutulosten yläpuolella ja 8 hakutulossivun oikeassa reunassa. 19.2.2016 voimaan tulleen muutoksen myötä AdWords-mainoksia näytetään enää vain orgaanisten hakutulosten ylä- ja alapuolella. 3 tai 4 mainosta näytetään hakutulossivun yläreunassa ja 3 sivun alareunassa.

Yksi suuri syy muutokseen on Googlen halu yhtenäistää mobiilin ja desktopin ilmettä. Lisäksi Googlen omien tutkimusten mukaan oikean reunan mainosten keskimääräinen klikkaus% on heikko, eli he haluavat tarjota mainostajille paikkoja, joissa mainoksia klikataan useammin.

Oikean reunan mainosten tilalla Suomessa näkyy jatkossa Googlen tietograafeja. Googlen mukaan tietograafit vastaavat kysymyksiin etukäteen ja auttavat löytämään uusia asioita. Lisätietoja Googlen sivuilta.
google tietograafi
Maissa, joissa Shopping-kampanjat ovat käytössä, voi tuotemainokset näkyä hakutulossivun oikeassa laidassa. Suomessa nämä mainostyypit eivät ole vielä käytössä. Lisätietoja Googlen sivuilta.

Mitä merkitsee jatkossa?

Todennäköisesti mainosten keskimääräiset klikkihinnat tulevat nousemaan, sillä mainospaikkojen vähenemisen vuoksi yhä useampi mainostaja tavoittelee paikkaa ensimmäisten neljän mainoksen joukossa. Jatkossa onkin aiempaa tärkeämpää, että mainonnan hintaan vaikuttavat asiat ovat kampanjoissa kunnossa, kuten laatupisteet.

Samoin orgaaniset hakutulokset sijoittuvat yhden tuloksen alempana aiempaan verrattuna. Eli myös hakukoneoptimointiin ja löytymiseen entistä paremmilta sijoituksilta orgaanisesti kannattaa uhrata ajatuksia.