bGH rectangles

Myynnin kasvattamisen tärkeimmät tekijät ovat liidien määrä ja kaupantekoon käytetty aika

Liidienhankintakoneiston sekä L2R-prosessin (Lead to Revenue) optimoiminen pitäisi olla jokaisen myyntijohtajan päätyö.

Mihin myyjien aika oikeasti kuluu?

Myyntiprosessit pitävät usein sisällään liikaa asioita, joiden tekemisestä vastaa myyjä itse. Myyjän pitäisi keskittyä ainoastaan niihin toimenpiteisiin, missä ihmisyys on valttikortti eikä hidaste.

Myyntiä automatisoidessa on selvitettävä aina alkuun vastaukset näihin kahteen kysymykseen:

  1. Mihin kaikkiin toimenpiteisiin myyjien aika kuluu?
  2. Mihin toimenpiteisiin oikeasti tarvitaan myyjien panosta?

Kun vastaukset ovat paperilla, voidaan kohdan kaksi esityksistä yliviivata 80%. Nämä 80%:ia muodostavat ensimmäiset toimenpiteet mitä tulee automatisoida.

Yleisimpiä aikasyöppöjä ovat tapaamisvahvistusten ja kalenterikutsujen lähettäminen, yhteydenottojen kirjaaminen CRM:ään sekä tarjouksen jälkeinen, sähköisissä kanavissa tapahtuva, asiakkaan lämmittäminen / nurturointi.

Perusteena esimerkiksi tapaamisvahvistusten lähettämiselle manuaalisesti pidetään usein personointia, koska personoitu viestintä myy paremmin. Totuus on varmasti toimialakohtainen, mutta joka tapauksessa älykkäät automaatiot hoitavat personoinnin vähintään yhtä hyvin kuin myyjät ja huomattavasti nopeammin.

Eikö liidienkeruu ole markkinoinnin hommaa?

Myynti on usein numero-ja momentumpelin yhdistelmä. Mitä enemmän liidejä ja mitä nopeammin ja kattavammin tieto uudesta liidistä siirtyy myyntiin, sitä todennäköisempää on tehdä kaupat.

Myyntijohdon pitäisi olla äärimmäisen kiinnostunut, että liideistä tarjotaan myyntiin mahdollisimman laajat tiedot, joita myyjät voivat käyttää aseinaan kauppaa klousatessaan. Mistä sivuilta asiakas on tehnyt yhteydenoton ja onko hänestä saatavilla muita tietoja?

Liidikoneistoja rakennettaessa tulee vähintään myyntijohdon olla mukana. Miksi? Myyntiä tekevät henkilöt tietävät parhaiten ostamisen esteet. Mitä parempi liidikoneisto on, sitä enemmän se on jo poistanut ostamisen esteitä ja myyjät tietävät paremmin, missä vaiheessa ostopolkua ollaan yhteydenoton saavuttua.

Lead to Revenue -prosessi nopeammaksi älykkäiden automaatioiden avulla

Tärkeitä asioita on syytä toistaa: Myynti on usein numero-ja momentumpelin yhdistelmä.

Lead to Revenue -prosessi pitää sisällään paljon asioita, joita manuaalisesti toimiva myyntiorganisaatio ei yksinkertaisesti ehdi tekemään tai niiden tekemiseen vaadittavaa tietoa ei ole saatavilla.

Panostamalla Lead to Revenue -prosessin optimoimiseen ja ottamalla myynnin automaatioita käyttöön, päästään asiakkaiden pulssille.  Konkreettisesti se tarkoittaa, että myyntiin saadaan tieto, miten liidit ja olemassa olevat asiakkaat toimivat: ketkä osoittavat hiljaista kiinnostusta ja suorastaan odottavat klousaavaa kontaktia.

Kanssamme varmistat, että myynnin aika käytetään oikeisiin asioihin ja myyntiputkesi kärjessä ovat aina todellisesti potentiaalisimmat asiakkaat.

Tapaan reilusti yli 100 asiakasta vuodessa ja suorastaan vihaan huonoa asiakaspalvelua. Sen vuoksi jopa itselleni, digitoimiston perustajalle, oli alkuun hankalaa automatisoida myynnistä lähes kaikki muut paitsi tapaamiset ja puhelinsoitot. Pidin myyntiä jotenkin pyhänä.

Ajatuksella tehdyt automaatiot toimivat kuitenkin paremmin ja varmemmin kuin manuaalisesti tehdyt. Aikani, energiani ja motivaationi on nyt 100%:sesti käytettävissä asiakkaille, eikä myyntiprosessin eteneminen ole muistini varassa.

Matti Ikäläinen,

Toimitusjohtaja, Digitoimisto bGH

Näytämme sinulle käytännössä miten myyntiä voidaan automatisoida.

Varaa aika kalenteristamme ja saat käytännön esimerkin toimenpiteistä, jotka johtavat tuntien kuukausittaiseen ajan säästämiseen. Kun myyntityöstä automatisoidaan kaikki turhat välivaiheet, on käytössäsi suurempi määrä parempilaatuista myyntikapasiteettia.

Mikäli esimerkkimme ei vakuuta, voit perua sopimasi tapaamisen kätevästi parilla klikkauksella.